BADEM SIROVI/KG
1
1,200.00 RSD
+
BADEM PECENI/KG
2
1,500.00 RSD
+
PISTACI/KG
3
2,150.00 RSD
+
2,300.00 RSD
+
BRAZILSKI ORAH/KG
5
3,450.00 RSD
+
SUSAM/KG
6
530.00 RSD
+
LESNIK SIROVI/KG
7
1,400.00 RSD
+
LESNIK PECENI/KG
8
1,660.00 RSD
+
400.00 RSD
+
400.00 RSD
+
KIKIRIKI SIROVI/KG
11
360.00 RSD
+
400.00 RSD
+